วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

สารพิษในผักมักจะปะปนกันมากับยาฆ่าแมลง

สมุนไพรต้านพิษ หรือสารปรับสมดุลตามธรรมชาติ เป็นยาสมุนไพรที่ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านพิษ นักวิจัยพบว่ สารปรับสมดุลตามธรรมชาติ ช่วยให้ร่างกายไวต่อการทำลายชองสารพิษน้อยลง ก่อนจะนำสมุนไพรต้าน  เรือยางไวนิล พิษมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรทราบข้อมูลทั่วไปของสมุนไพรชนิด นั้นเสียก่อนเมื่อร่างกายเผชิญกับสิ่งที่เป็นพิษก็มักจะเกิดปฏิกิริยาเชิงกายภาพ โดย ทั่วไปจะตอบสนองด้วยอาการกระตุก จากนั้นจึงค่อยปรับตัวให้เช้ากับสารพิษ นั้นๆ เมื่อการต้านสารพิษไม่ได้ผล ความผิดปกติต่างๆ ก็จะเริ่มเกิดขึ้น เช่น ความผิดปกติของฮอร์โมน (ทั้งการทำงานที่หนักเกินไปและการทำงานที่ไม่เติม ประสิทธิภาพ) ความผิดปกติของภูมิต้านทาน อาการภูมิแพ้ต่างๆ โรคผิวหนัง เรื้อรัง โรคหัด โรคไขข้ออักเสบ โรคหอบหืด โรคลำไต้อักเสบ มีหนอง และความ ผิดปกติของระบบประสาท รวมถึงความหดหู่ ความกังวล และความบกพร่องใน การเรียนรู้ ชึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นนักวิจัยชาวรัสเชียพยายามค้นหาสารที่ช่วยเพิ่มความต้านทานของ ร่างกายในการต่อต้กับความเครียดและสารประกอบที่เป็นพิษทุกประเภท จน ค้นพบสารที่เรียกว่า “สารปรับสมดุลตามธรรมชาติ” ซึ่งสารนี้จะช่วยให้ร่างกาย สามารถปรับตัวเพื่อต้านทานกับสารพิษไต้ปัจจุบันมีสารปรับสมดุลตามธรรมชาติมากมายที่สามารถเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับบุคคล แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นแตกต่างกัน จึงควรศึกษาสารปรับ สมดุลตามธรรมชาติที่จะใช้ควบคู่กันไปด้วย  เรือยางลำใหญ่ การเลีอกสมุน!พรต้านพับแม้ร่างกายจะมีกลไกต้านทานสารพิษอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ต้องใช้เวลานาน กว่าจะสามารถทำงานได้อย่างเติมที่ บางครั้งระบบภูมิต้านทานอาจเกิดความ ล้มเหลว ปัญหาสุขภาพต่างๆ ก็เริ่มปรากฏให้เห็น นั่นเป็นเวลาที่ควรใช้สมุนไพร ในการต้านพิษซึ่งเรียกว่า สารปรับสมดุลตามธรรมชาติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองมากที่สุด สมุนไพรบาง ชนิดมีสารปรับสมดุลตามธรรมชาติที่มีคุณลักษณะคล้ายกัน แต่มีจุดเด่นแตก ต่างกัน เลือกใช้เมื่อต้องเผชิญกับสารพิษต่างๆ ปริมาณมากๆ ในช่วงเวลา หนึ่ง เช่น เมื่อทาสีบ้าน การเดินทางด้วยเครื่องบิน หริอไปเที่ยวในสถานที่ที่มี มลพิษมากเลือกใช้เมื่อต้องเผชิญกับสารพิษทุกวัน บุคคลที่ควรใช้สมุนไพรเหล่า นี้ได้แก่ คนงานในฟาร์ม นักจัดสวน พนักงานชักแห้ง ช่างผม คนงานในโรงงาน สารเคมี คนงานในโรงกลั่นปิโตรเคมี พนักงานทำความสะอาด และพนักงาน โรงแรม เป็นต้น เลือกใช้เมื่อต้องการเพิ่มความต้านทานสารพิษซึ่งเกิดจากการรักษา ทางแพทย์ แม้ยาจะมีผลดี แต่ก็เพิ่มภาระความเครียดให้กับร่างกายด้วย หาก รับประทานยาเป็นประจำ จึงควรใช้สมุนไพรที่มีสารปรับสมดุลตามธรรมชาติ จะดิกว่า เคลคลับสู่การลาวพบกำหนดวิธีล้างพิษที่สามารถทำได้อยู่เสมอในระยะยาวนาน หลีก- เลี่ยงวิธีที่ต้องใช้ความพยายามมากๆ วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้เพิ่มสมุนไพรหนึ่งชนิดเช้าไปในการล้างพิษที่ใช้ อยู่เป็นประจำ และใช้สมุนไพรนั้นเสมอ อย่าล้มเลิกเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ สัปดาห์คิดล่วงหน้าเสมอ เช่น หากทราบว่าต้องทาสีบ้าน ใส่ปุยต้นไม้ หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องเผชิญกับสารพิษ ให้ใช้สมุนไพรที่มีฤทธี้ต้านสารพิษเพื่อเพิ่ม ภูมิต้านทานให้กับร่างกาย เรือยางสูบลม  หากต้องเผชิญกับสารเคมีหรือสารพิษเป็นจำนวน มากเป็นเวลานานๆ ก็ให้ใช้สมุนไพรที่ช่วยในการล้างสารพิษออกจากร่างกาย % ทราบสมรรถภาพในการขจัดสารพิษของร่างกาย โดยสังเกตการ ทำงานของอวัยวะซึ่งทำหน้าที่ขจัดสารพิษ เช่น ตับ ไต ต่อมเหงื่อ และระบบ ภูมิต้านทาน ว่าทำงานได้ดีหรือไม่ เพื่อนำสมุนไพรมาใช้ให้เหมาะสมกับการ ขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลือกดื่มสิ่งที่ช่วยต่อต้านสารพิษแทนเครื่องดื่มที่มีสารพิษปะปนอยู่ โดยการดื่มนํ้าผักผลไม้คั้นเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีควรคิดเสมอว่า การล้างพิษด้วยสมุนไพรอย่างสมํ่าเสมอเป็นส่วน หนึ่งของชีวิต 

เรือยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น