วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ห่วงยางแบบไหน เหมาะกับคุณอิมามมูชา บุตรญะอ์ฟัร อิมามที่เจ็ดกล่าว'ว่า "ความรู้ของเรามีสามลักษณะคือ เกี่ยวกับอดีต เกี่ยวกับอนาคตและเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ความรู้เกี่ยวกับอดีตได้รับการอธบายแก่เรา ความรู้เกี่ยวกับอนาคตได้ถูกบันทึกแก่เรา และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ซึมซาบอยู่ในหัวใจและในหูของเรา แพยางเป่าลมราคา ประเภทสุดท้ายนี้คือส่วนที่สูงสุดของความรู้ของเราอย่างไรก็ตามจะไม่มีศาสดามาหลังจากพ่านคาสนทุตผู้สูงส่ง การกระจายความปรานีซองพระเจ้าออกมา จะดำเนินไปตลอดเวลา  โดยวิธีการของอิมามผู้ไร้ความผิด ในวิถีทางที่การเชื่อม โยงระหว่างมนุษย์และผู้สร้างจะไม่ถูกตัดขาดด้วยการจากไปของท่านศาสดาในกรณีของแหล่งซึ่งไม่มีสิ้นสุดที่คัมภีร์อัลกุรอานทำหน้าที่แทนอิมามผู้บริลุทธี้ ขอให้เราฟังสิ่งที่ตัวพวกท่านเองพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อิมามอัลบากิรกล่าว1ว่า

"ความรู้รูปแบบหนึ่งที่เราครอบครองเหมาะสมกับการอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอานและคำสิ่งของมันขณะที่รูปแบบอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาและเหตุการณ์ที,เกิดขึ้นในเวลานั้น เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงประสงค์มนุษย์กลุ่มหนึ่งจะบรรลุสู่คุณงามความดีและความบริสุทธี้พระองค์ประทานความสามารถในการได้ยินแก่พวกเขา ห่วงยางชายหาด อย่างไรก็ตามผู้ที่หูของเขาไม,สามารถได้ยินได้ จะต่อต้านดำรัสของพระเจ้าในวิถีทางที่เขาจะไม,ตระหนักในคำแนะนำตักเตือนตังกล่าวท่านเงียบไปชั่วขณะก่อนจะกล่าวต่อไปว่า "ถ้าเราต้องหาผู้ใดที่มีความสามารถทางจิตวิญญาณอันเป็นที่ต้องการ เราจะถ่ายทอดความรู้ของเราให้เขา พระเจ้าคือผู้ปกป้องคุ้มครองและให้ที่พึ่งพิง '',อิมามญะอ์ฟัรอัลซอดิกกล่าวว่า"จงทำให้คัมภีร์อัลกุรอานพูด คัมภีร์อัลกุรอานจะไม่พูดกับท่าน ฉันขอประกาศแก่พวกท่านว่าคัมภีร์อัลกุรอานประกอบด้วยความรู้ของอดีตและอนาคตและคำสิ่งที่พวกท่านตั้งอย่ในความต้องการและการอรรถาธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับที่พวกท่านขัดแย้งกันเองถ้าพวกท่านถามฉัน ฉันจะแนะนำพวกท่านในนี้ทั้งหมด"

สาวกคนหนึ่งของอิมามมูซา บุตรญะอ์ฟัร ถามท่านว่า "ทุกสิ่งที่ท่านกล่าวสามารถพบได้ในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบฉบับของท่านศาสดาหรือท่านพูดด้วยอำนาจของท่านเองหรือท่านตอบว่า "เป็นไปไม่ได้ที่เราจะกล่าวสิ่งใดด้วยอำนาจของเราเองอะไรก็ตามที่เราพูดจะพบในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบฉบับของท่านศาสดา" ห่วงยางฟลามิงโก้ การอรรถาธิบายความหมายด้านในของคัมภีร์อัลกุรอานคือศาสตร์ที่ได้รับมาจากโลกที่พ้นญาณวิสัย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง มันเป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถได้รับได้ตามธรรมเนียมนิยม การอรรถิบายดังกล่าว ซึ่งเปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆภาษาและความต้องการสามารถบรรลุผลโดยผ่านการประทานของพระเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า"พระองค์คือผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแก่เจ้า โดยที่ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์นั้นมีบรรดาโฮงการที่มีข้อความรัดกุมชัดเจนซึ่งโองการเหล่านั้นคือรากฐานของคัมภีร์ และมีโองการอื่น ไ อีกที่มีข้อความเป็นนัย ส่วนบรรดาผู้ที่1ในหัวใจของพวกเขามีการเอนเอียงออกจากความจริงนั้น เขาจะติดตามโองการที่มีข้อความเป็นนัยจากคัมภีร์ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาความวุ่นวาย และเพื่อแสวงหาการตีความในโองการนั้นและไม่มีใครรู้ในการตีความโองการนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์ และบรรดาผู้ที่หยั่งรากมั่นคงในความรู้เท่านั้น" ผู้ที่หยั่งรากมั่นคงในความรู้" (อัลรอซิคูนะทิเลอิลมิ) จึงเป็นผู้ที่เมือนพระเจ้าคือมีความรู้ในการอรรถาธิบายโองการที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา และมีวจนะจำนวนมากที่ให้การยืนยันเกี่ยวกับคำสังฃองอิมามเกี่ยวกับการอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน

ห่วงยางแฟนซีว่ายน้ำ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เสียงในน้ำ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ตอนที่ 1

แต่เพราะความอ่อนเพลียอันเกิดจากการไม่ได้นอนหลับพักผ่อน สระน้ำเด็กขอบตั้ง ส่งผลให้สารถีเกือบจะควบคุมรถไม่ไดในบางครั้งเกือบจะตี 4 ของวันใหม่แล้ว แต่รถคันนี้ก็ยังไปไม,ได้ถึงครงทาง ทันใดนั้นเองผู้ที่ทำหน้าที่กุมชีวิตทุกคนไว้ในมือเกิดหลับในกะทันหัน รถที่บรรทุกอุปกรณ์การแสดงและผู้ร่วมงานอีก 6 คนมาด้วย ไร้การควบคุมจนรถไถลออกนอกเล้นทาง แล้วตกลงไปในหุบเหวข้างล่างอย่างฉับพลันทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนเกินกว่าผู้ที่กำลังหลับใหลอยู่จะตื่นขึ้นมา รับรู้ชะตากรรมของตนเอง...6 ชีวิตในรถคณะลิเกเร่คันนั้นไม่มืใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว!ทุกคนเสียชีวิตในสภาพเดียวกันทั้งหมดคือ ร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี เนื่องจากตกลงมากระแทกเข้ากับโขดหินที่ก้นหุบเหวอย่างรุนแรง ข้าวของต่างๆของพวกเขากระคัดกระจายไปทั่วบริเวณก้นเหวกว่าคนจะไปเจอศพของพวกเขาทั้งหมดเวลาก็ปาเข้าไปวันที่ 5 ซึ่ง

สภาพของศพแทบจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร สระน้ำสูบลมเด็กเล็ก เพราะร่างกายทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมด คือพองอืดและเน่าเฟะ มีหนอนซอนไซไปทั่วการเกิดอุบติเหตุกับคณะลิเกเร่ในครั้งนั้น เปรียบเสมือนคลื่นกระทบฝังไม่มีใครจดจำและใส่ใจมากนัก

และหลังจากนั้นได้เกิดอุนัติเหตุตรงจุดเดิมอีกหลายครั้ง บางครั้งถึงขนาดมืคนเสียชีวิต บางครั้งก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อย แล้วแต่ใครจะดวงดีหรือดวงซวยแต่แล้วก็ได้เกิดมีเรื่องชวนขนหัวลุก เกิดขึ้นตรงบริเวณที่เกิด สระน้ำยาง เหตุการณ์มีคนตายหมู่ 6 ศพ มืคนประสบเหินเป็นประจำ  ไม่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ปาไม้ที่ตั้งด่านอยู่ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยว ซึ่งใช้เล้นทางสายนั้นสัญจรพวกที่ประสบกับเรื่องขนหัวลุก มักจะเล่าเรื่องในทำนองคล้ายๆ กันกล่าวคือ คราวใดก็ตามที่พวกเขาผ่านถนนช่วงนั้นในยามคำคืน พวกเขามักจะได้ยินเสียงบรรเลงพิณพาทย์ดังแว่วมาจากก้นเหว!

หากคนที่เจอกับเหตุการณ์บนเล้นทางสายนี้เป็นครั้งแรก ก็มักจะสงสัยว่าข้างล่างก้นเหวมีหมู่บ้านของชาวบ้านอยู่หรอ และถ้ามีก็คงจะเป็นงานที่ใหญ่ไม่ใช่น้อย เพราะถึงกับมีการว่าจ้างคณะลิเกมาเปิดแสดงกันเลยทีเดียวมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที,ไปนอนกางเต็นท์บริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ บางคนถึงกับไต่หุบเหวลงไปดูเพื่อพิสูจน์ว่าข้างล่างเขามีอะไรกันครั้นพวกเขาลงไปถึงก้นเหวสิ่งที่เขาประจักษ์อยู่ตรงหน้า นอกจากความมีดแห่งราตรีกาลและปารกชัฏแล้ว ไม่มีอะไรที,นอกเหนือจากนี้อีกเลยแต่เมื่อพวกขี้สงสัยเหล่านั้นปีนกสับขึ้นมายังไม่ทันที่จะถึงปากเหวพวกเขาก็ได้ยินเสียงบรรเลงพิณพาทย์เหล่านั้นดังแว่วขึ้นมาอีกที คราวนี้พวกขี้สงสัยก็ไมมัความสงสัยเกิดขึ้นภายในใจอีกเลยหากคนที่รู้ความเป็นมาของเรื่องราวทั้งหมดดี ก็จะทราบว่าเสียงทั้นไม่ใช่เสียงของการแสดงลิเกภายในงานวัดที่ไหน แต่มันคือเสียงวิญญาณของคณะลิเกเร่ที่ยังไม่ไต่ไปผุดไปเกิด พวกเขายังคงวนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ที่ก้นเหวแห่งนั้น เพื่อเฝืารอวันที่จะมีใครไปทำหน้าที่เฝืาก้นเหวแทนที่พวกเขาต่อไป...

                                      
สระน้ำเป่าลมมือสอง

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถ และเครื่องยนต์ที่ใช้กับเรือ มีความแตกต่างกัน ตอนที่ 2แต่หากคุณใช้ศักยภาพทั้งทางกายและใจที่เกินขอบเขต พลิกคำว่า เป็นไปไม่ได้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง รวมถึงความเป็นไปไม่ได้จากความเขึ้อของ คนอื่นๆ ให้เป็นไปได้ คุณก็จะก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายและปวดร้าวมาได้ อย่างน่าขึ้นชม"Singing in the rain" เลียงเพลง standard Jazz ยุค 50 จาก ภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน ขับร้องโดย Gene Kelly พระเอกของเรื่องกางร่ม ร้องเพลงนี้อย่างมีความสุขท่ามกลางสายฝนพรำ คืออืกหนึ่งฉากอมตะในโลก ภาพยนตร์สำหรับคนร่นใหม่จำนวนมาก ลายฝนที่ตกกระหนํ่าอยู่นอกหน้าต่าง คือความเย็นยะเยือกและเปียกปอน จึงได้แต่หลีกเลี่ยงที่จะสัมผัส หากเป็น คนที่มีทัศนคติเข่นนี้ เมื่อไม่กล้าย่อมไม่พานพบกับความสำเร็จ เรือยางราคาถูก ไม่ลงมือก็ ย่อมไม่ได้สัมผัลกับความยิ่งใหญ่ที่ตนเองอาจจะลร้างขึ้นการกล้าที่'จะเริ่มต้นทวเออกไปเผชิญกับ'โลกภาย'นอกด้วยความ มุ่งมั่นเท่านั้น จะทำให้ได้รัประลบการณ์และการเรียนรู้ว่าเมื่ออยู่ท่ามกลาง ลายฝนนั้นจะเป็นอย่างไรออกมาเถอะ ออกมา กล้าร้องเล่นเต้นรำกลางสายฝนของชีวิตอย่าง สบุกสนาน มิใช่อดทนรอเวลาที่ฝจางแล้วถึงค่อยออกไปโลแล่นกลางสายรู้ง เพราะเสน่ห์ของการใช้ชีวิตก่อนจะประสบความสำเร็จคือการไต้สัมผัสกับ ละอองฝนแสนเยือกเย็น เรือยางติดเครื่องยนต์ ทุกข์บ้าง สุขบ้างปะปนกันไป ใฟ้กลายเป็นทน พบกับความท่นร็ๆ 10 เท่าบ้านพักคนชรายังรอคอยให้คุณไปช่วยดูแลคุณปู คุณย่า คุณตา คุณยายที่ขาดลูกหลานเหสียวแลโรงเรียนลอนคนตาบอดยังต้องการอาสาสมัคร เรือยางตกปลา ไปช่วยลอนหนังสือ น้องๆ ในโรงเรียนวัดใกล้ๆ บ้านยังต้องการคนมาช่วยดูแลทำความสะอาดนี่คือบางส่วนของความดีที่คุณลามารถทำได้มากและดีกว่าความกล้า อย่างบ้าๆ ที่ไร้สติ ฉะนั้นจงนำพลังเหส่านั้นกลับมา แล้วแปรเปลี่ยนมันเป็น พลังด้านบวกเสียตั้งแต่วันนี้ ปัจจุบันคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ต่างใช้ขืวิตที่เสี่ยงจน น่ากลัวว่าจะสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบช้าง ไม่ว่า จะเป็น เซ็กซ็ ยาเสพติด ความคึกคะนอง เรือยางสูบลม ความรุนแรง การพนัน การใช้ กำลังแลอาชญากรรมบ่อยครั้งบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอการปะทะกันระหว่างคู่อริต่างเรือบรรทุกอากาศยานลำสถาบันการศึกษา จนเกิดเป็นความสูญเสียของเพื่อนฝูงและครอบครัวหลายครั้งที่เราจะส่ายหัวกับข่าวที่เด็กหนุ่มกลัดมันข่มขืนเพื่อนสาว อย่างทารุณและฆ่าปิดปากเกิดเป็นเรื่องราวเล่าข่าวให้สังคมรับรู้เป็นประจำ ถึงการมั่วสุมของคน รุ่นใหม่ที่มั่วสุมขี่มอเตอร์ไซด์เป็นกลุ่มแก๊งใหญ่ เพื่อแข่งขันและขับขี่กวนเมือง รวมทั้งทำร้ายผู้อื่นรวมถึงภาพลับเฉพาะหรอคลิปวิดีโอสุดฉาว ที่หนุ่มสาวรักกันจนนำ ไปสู่การมืสัมพันธ์'ทางเพศ1ซึ่งเห็นเป็นเรื่องน่าตลก โดยลืมไปว่าสักวันคลิปลับ หรือภาพถ่ายนั้น อาจถูกคนที่รักที่สุดที่ยอมมอบกายและใจให้ไปจนหมด กลับมาทรยศหักหลังก็เป็นได้นี่คึอบางส่วนของความเหลวแหลก  นำเข้าเรือยางพีวีซี ความไร้สาระ ความเช้าใจผิดที่คน รุ่นใหม่จำนวนมากคิดว่านั่นคือความกล้า แต่จริงๆ แล้วคือความบ้าอันก่อ เกิดเป็นปัญหาที่ประเทศชาติต้องเผชิญกับอนาคตของชาติที่ด้อยคุณภาพเช่นนั้นแล้ว คนรุ่นใหม่ที่คิดว่าตนเองแน่จริง กล้าทำเรื่องเลวร้าย เรื่องเสี่ยงๆ เรื่องบ้าๆ และไร้สติมากมายควรจะปรับมุมมองเสียใหม่นั้น จึงควรเปลี่ยนเป็นเอาความกล้าที่ผิดที่ผิดทางเหล่านั้นมาสร้างสรรค์สังคม หรือทำให้เกิดประโยขน้แกส่วนรวมดีกว่า


เรือยาง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สถาบันวิจัยเกี่ยวกับสารไวนิลต่างๆในการผลิต ตอนที่ 2

ไสยเวทเบี้ยแก้ที่ผูกไว้ที่เอวแกจะสั่นไปมาตลอดแสดงว่าแกโดนของถูกกระทำ ด้วยไสยดำจากหมอผีหรือหมอไสยะคนใดคนหนึ่งที่ไม่ชอบขี้หน้าแก หรือ อาจจะมีสาเหตุโกรธแค้นเคืองอะไรสักอย่าง แกมีอาการคลุ้มคลั่งหนักพอๆ กับความร้อนผ่าวที่แผ่ซ่านอยู่ในตัว พ่อกับแม่จะเข้าไปช่วย คงจะสงสารแก ที่คลุ้มคลั่งหนักเหมือนคนบ้าเสียสติ แต่ปูเวียงหมอผียกมือห้ามมิให้ยุ่ง แม้แก จะถูกมัดด้วยเชือกไว้ก็ตาม คงกลัวว่าจะทำให้เสียพิธี ยังปล่อยให้แกทน ทุกข์ทรมาทรกรรมคลุ้มคลั่งบ้าไปคนเดียวอยู่นานเกือบค่อนวันแกจึงสงบลง หมดฤทธิ้หมดเดชนอนพังพาบเหมือนไล้เดือนโดนขี้เถ้า อ่อนปวกเปียกนอน หายใจพะงาบๆ นํ้าลาย'ไหลทุ)มปาก สองลูกตามองละห้อยเหมือนจะขอ ความเห็นใจจากพ่อแม่และคนอื่น แกถึงกับเยี่ยวรดกางเกงเปียกส่งกลิ่น เหม็นหึ่งปูเวียงเห็นแกอาการดีขึ้นจึงเอาว่านล้างอาถรรพณ์ไสยดำฝนกับนั้า  แพยางเป่าลมขนาดใหญ่ ใส่ขัน แล้วให้แกดื่มจนหมด ว่านที่แกดื่มรสขมมาก จะบ้วนทิ้งก็ไม่ได้ เพราะ ปูเวียงบังคับให้แกดื่มนั้าว่านหมดขันไม่ช้าแกก็รู้สึกมวนท้องบ้วนไปหมดก่อน จะอาเจียนคายของเก่าในท้องและของที่เป็นไสยดำซึ่งถูกเสกสิงอยู่ในตัว ออกมา มีเข็มหมุดสามตัว เล้นผมหลายเล้นและเถ้ากระดูกอีกจำนวนหนึ่ง วางกองอยู่บนพื้น เสียงปูเวียงพูดเบาๆ ขึ้นว่ามันกะเล่นให้ตายเขียวหรือ โหดเหี้ยมอำมหิตมากแกล้วงเอาผืนผ้าเหลืองเท่าฝ่ามือที่อยู่ในย่ามออกมา แล้วใช้ไม้แห้ง เขี่ยเอาเข็มหมุด เล้นผมและเถ้ากระดูกเหล่านั้นใส่ลงในผืนผ้าเหลืองจน หมดเกลืยงมิ,ให้เหลือสักอย่าง รวบชายผ้าเหลืองเข้าหากันผูกด้วยด้ายสาย สิญจนัให้แน่น ปากของปูเวียงร่ายคาถากำกับขณะที่ผูกผ้าเหลือง เสมือนม่นิยามสอนใจผมและจำฝังใจว่า “ความยากลำบาก สอน ให้เรารู้ความสบาย” ซึ่งคำสอนนี้สร้างให้คนไปสู่ความสำเร็จมาแล้ว ตั้งมากมายสหรัฐอเมริกาแลเช่นเดียวกับคนที'เริ่มต้นชีวิต หากไม่ลองคิดที่จะก้าวเดิน ไปข้างหน้า เราก็ย่อมไม่รู้ว่าเล้นทางนั้นเป็นอย่างไรอย่างการทำงาน ทุกคนย่อมมีการเริ่มต้น ไม่ว่าจะเก่งมาจาก ไหน ? เมื่อเริ่มงานใหม่ ทุกคนก็คือพนั้กงานใหม่ที่เรียนรู้กับงานที่ต้อง รับผิดชอบ หากเราไม่รู้จักก้าวแรก ก้าวต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เพราะเรายึดติดกับเรื่องเดิมๆ ที่ไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม บางครั้งบระ- สบการณ์ช่วยได้ในบางสิ่ง แต่บางสิ่งก็ไม,อาจนำมาใช้ได้ หากงานที่ ทำนั้นคนละแนวกันกับที่เคยทำมาเมื่อเป็นเช่นนั้น เราต้องกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า จะดีหรือ ร้ายเราต้องลองก่อน ไม่ใช่นั่งรอให้เวลาเดินผ่านไป โดยที่เราไม,ไต้อะไร กับสิ่งนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวชีวิตของคนแต่ละคน ล้วนผ่านการก้าวเดินมาแล้วทั้งนั้นและ รู้จักถูกผิดมาทุกคน การที่คนเราไม่เคยทำอะไรมาก่อน จะให้เขาทำ ไต้เลยคงเป็นไปไม่ไต้ ทุกอย่างต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ห่วงยางเล่นน้ำภาษาอังกฤษ  ไป อยู่ที่ว่าเราจะ เรียนรู้เร็วมากน้อยแค่ไหน เพราะสมองของแต่ละคนมีขีดจำกัดในการ รับข้อมูล หากเป็นคนที่มีความตั้งใจ ขยันถาม ขยันศึกษา การเรียนรู้ ก็ง่ายที่จะนำไปปฏิบัติ แต่ในทางกลับกัน หากคนนั้นไม่ค่อยสนใจ การเรียนรู้ก็ล่าข้ากว่าคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดา

แพยางฟลามิงโก้

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ห่วงยางเล่นน้ำที่ดี ต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตอนที่ 1

และผู้เขียนได้เดินทางไปยังหมู่บ้านลอซะงังฝังเขมรที่อยู่เชิงเขาพนม ดงรัก โดยมีคนไทยเชื้อสายเขมรเป็นคนนำไปโดยรถจยย.ตอนกลางคืน ลักษณะเช่นนี้เป็นการเข้าเมืองเขมรโดยผิดกฎหมาย เพราะไม่ผ่านเข้าออก  แพยางหงส์เป่าลมสีชมพู ทางด่านตม. เนื่องจากผู้เขียนมีได้ตั้งใจจะข้ามไปฝังเขมร มีเหตุน่าชวนทำ ข่าวจึงตัดสินใจเสี่ยงดวงเอา และผ่านมาได้โดยปลอดภัยกลับฝังไทยโดย สวัสดิภาพ ไม่โดนทหารเขมรจับขังคุกขี้ไก่แอบไปฝังเขมร ได้องค์ความรู้จากคนเขมร และคนที่เป็นหมอผีหมอ คุณไสยเขมรพอสมควร เนื่องจากอยู่ในเวลาที่จำกัดต้องรีบไปรีบมา และมี คนเขมรที่ไม่ค่อยจะรู้และเชื่อไสยศาสตร์เช่นกันเมื่อล้มปวยลงจะด้วยสาเหตุ อะไรก็ตาม ไม่คิดที่จะพาคนปวยไปโรงพยาบาล  แพยางราคา คงจะเนื่องจากเล้นทาง คมนาคมไปมาลำบาก เพราะหมู่บ้านอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาก ก็จะเชิญหมอผี หมอคุณไสยไปรักษาคนปวย ดูไม่ออกว่าคนปวยเป็นโรคหรือโดนของคุณ ไสยมนตร์ดำกันแน่ ประกอบกับคนเขมรค่อนข้างจะมีการศึกษาตั้าและมี ฐานะยากจน คนที่ไม่มีที่พึ่งก็จะหันมาพึ่งหมอไสยศาสตร์ เรื่องเซ่นนี้มีอยู่ ทั่วไปในเขมรที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งที่ผ่านมาคนเขมรทำสงครามฆ่า กันเองตลอด ไม'มีโอกาสที่จะได้พัฒนาประเทศ จึงกลายเป็นประเทศด้อย พัฒนาแต่เรื่องไลยศาสตร์แล้วต้องยกให้เขมรเป็นเลิศ โดยเฉพาะเรื่องของศและหยาดน้ำฟ้าไสยดำมนตร์ดำที่มีความโหดเหี้ยมและอำมหิต ไม่มีอาจารย์หมอคุณไสย จากที่ไหนๆกล้าประลอง!!เมือถ้าเหยื่อโดนของคุณไสยดำเขมรจะไม่มีหมอผีหมอคุณไสยคนไหนที่จะกล้าถอนและแก้ให้ เพราะเกรงว่าหากถอนของไม่ได้ ตัวเองก็จะโดนของเข้าตัวด้วย ของเขมรแรงและโหดเหี้ยมดุดันอำมหิต คำกล่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่นั้น ผู้เขียนเป็นคนกลาง ในฐานะสื่อขอพูดเป็น กลางๆ ว่า เชื่อได้แต่อย่างมงาย ห่วงยางเด็กแฟนซี  เพราะไสยศาสตร์มีจำนวนไม่น้อยที่พิสูจน์ได้ และมีอีกไม่น้อยที่พิสูจน์ยังไม่ได้รายที่ผู้เขียนไปสัมภาษณ์เป็นคนเขมร โดยผ่านล่ามแปลได้ความว่า คุณไสยดำในเขมรเมื่อก่อนโน้นมีจริง และมีความเหี้ยมโหดอำมหิตตามที่ ได้ยินมา มีการนำเอาไสยดำมาฆ่าและเล่นงานคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเป็นเรื่อง ธรรมดาไปแล้ว มาระยะหลังๆ ที่เขมรมีรัฐบาลมาจากเลือกตั้ง ของคุณไสย ดำไม่ค่อยจะมีให้เห็น และที่สำคัญไม่ค่อยจะขลังเหมือนสมัยก่อนแล้ว แต่ ยังพอมีหมอคุณไสยที่'ฝืมือขมังตามหมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รถเข้าไป ไม,ถึง ต้องเดินหรือใช้เกวียนเทียมวัวเท่านั้นคนเขมรผิวคลํ้าคนเดิมบอกเป็นภาษาท้องถิ่นผ่านล่ามว่า อดีตเคย  ห่วงยางหงส์ราคาถูก เป็นหมอคุณไสย เรียนทั้งไสยดำและไสยขาวจากครูบาอาจารย์ มีทั้งที่เป็น พระและฆราวาส ล้วนแต่เป็นผู้เรืองอาคม ยังเรียนไม่จบเลย ครูทั้งสองก็ได้ มรณภาพและเสียชีวิตลงในเวลาไล่เลี่ยกัน

แพยางฟลามิงโก้

องค์ประกอบการพัฒนาทักษะให้เด็กมีคุณภาพ ตอนที่ 1

เรื่องที่จะขออนุญาตนำมาเสน'อต่อไปนี้ เป็นประสบการณ์ หล้งจากที่ท่านปัญญวาโรภิกษุ (นิกร ไทยรักษ์ได้ประสบพบ ของเล่นเด็ก เห็นมา ขณะที่ท่านเคยตายมาแล้วหนหนี้งเมื่อครั้งย้งเป็น ฆราวาสเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งสำคัญของท่าน อันเกี่ยวกับ เรื่องนรก สวรรค์  และยมบาลมาเยี่ยมเมืองมนุษย์ เพื่อจะได้เป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาบาปบุญคุณโทษและโลกวิญญาณ นั้นว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรท่านปัญญวาโรภิกษุ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ท่านได้ ประสบมาด้วยตัวเองไว้ดังต่อไปนี้นายนิกร ไทยรักษ์ เป็นชื่อของอาตมาเอง ตอนก่อนที่อาตมา จะได้มาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่ออาตมาอายุได้ 23 ปี ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของอาตมา ซื่อนายทองและนางร่วน ไทยรักษ์ ณ บ้านเลขที, 53 หมู่ 1 ตำบล ป่ากอ อำ๓อเมือง จังหวัดพังงา มืพี่น้องด้วยกัน 6 คน เป็นหญิง 3 คนและเป็นชายอีก 3 คนวันเสาร์วันหนึ่งของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2510 นั้นเป็นวันที่ เกิเหตุการณ์ซึ่งอาตมาจะได้เล่าต่อไป แต่ก่อนที่จะถึงวันน่น 2-3 วัน พี่ชายของอาตมาซึ่งได้ไปหักล้างถางพงทำสวนอยู่ที่จังหวัดกระบี ได้มาชวนอาตมาให้ไปอยู่ด้วยกัน เพราะเห็นว่าอาตมาไม่มืงานทำเป็น หลักเป็นแหล่งแต่อาตมาไม่อยากจากบ้านเกิดเมืองนอน ไปอยู่ที่แดนป่าดงพง ทึบอันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ ประกอบกับอาตมาไม่ค่อยถูกอารมณ์ กับพี่ชายคนนี้ วันหนึ่งๆ เราพูดกันไม่ถึงสิบคำอาตมาจึงปฏิเสธที่จะไปกับพี่ชายคนนี้ แต่พี่ชายก็ยังคงหาทาง ที่จะพาอาตมาไปให้จนได้อาตมาไปป!กษาพ่อแม่และพี่น้องคนอื่นๆ ทุกคนก็อยากจะให้ อาตมาไปอยู่นั้นเอง อาตมาเลยคิดน้อยเนื้อตํ่าใจและตกลงใจตาม ประลาคนคิดสั้นๆ ว่าตายดีกว่าอยู่ ดีกว่าที่จะต้องไปกับพี่ชายที่มืแต่ ปัญหาคิดอยู่ว่าแล้วเราจะตายแบบไหนดี คิดไปคิดมาก็นึกขึ้นมาได้ว่ากสไตรีนมอนอเมอร์ซึ่ เราต้องกินยานอนหลับตายจะดีกว่าเมื่อแน่ใจอย่างนั้นแล้ว อาตมาก็ไปเที่ยวหาซื้อยานอนหลับอยู่ 2 วัน  สระน้ำเด็กพกพา ได้ยารวมทั้งหมด 15 เม็ด คิดว่ายาเพียงเท่านี้ยังไม่แน่ใจว่า จะได้ผลหรือไม่เลยซื้อยาแอสโปรแถมเข้าไปอีก ขายสระน้ำด็กเล็ก 10เม็ด เมื่อซื้อยาเรียบร้อยแล้ว อาตมายังมีเงินลดเหลืออยู่กับตัวอีก 300 บาท นึกในใจว่าไหนๆ เราก็จะตายแล้วเงินจำนวนนี้อย่าให้เหลือ ไว้อีกเลย ซื้อของไปฝากพี,น้องและฟอแม่ผู้มีพระคุณและทำบุญเลีย ยังจะดีกว่าวันนั้นอาตมานึกแต่เรื่องทำบุญ ความจรีงแล้วอาตมาไม่ลนใจ เรื่องทำบุญลุนทานเลย เมื่อครั้งก่อนๆ มาถ้าไปวัดกับเขาบ้างก็ไปกัน อย่างนั้นแหละคือไปเที่ยวแบบคนหนุ่ม เข้าใจว่าได้บาปมากกว่าได้บุญ เพราะไม่ใช่ไปวัดเพื่อทำบุญ ไม่ชอบเข้าใกล้พระเลยเมื่ออาตมากลับถึงบ้าน  ห่วงยางเด็กราคา ก็นำของที่ซื้อติดตัวไปให้พ่อแม่พื่น้อง แล้วเลยไปถวายพระที่วัด ทุกคนพากันประหลาดใจในอาตมาที่มีใจ เอื้อเพื่อและใจบุญเป็นพิเศษในวันนี้

สระน้ำเด็ก

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

การผลิตเชือกกระโดดที่มาจากธรรมชาติโดยมีวิธีการผลิตอย่างดี

กระโดดเพิ่มความสูง ประสานเป็นเรื่องที่สนุก ขบขัน หรืออาจจะถึงขันพิเรนทร์เพื่อ ที่จะทำให้คุณจำมันได้ง่ายในทันทีก็ได้ต่อไปนี้จะกล่าวถึงสิงที่น่ารำคาญใจของการที่มีใจไม่อยู่ กับเนื้อกับตัว เช่น การลืมว่าวางของที่ต้องการใซใว้ตรงไหนวิธีแก้ ก็เหมือนกับวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คุณต้องสร้างการ ผูกประสานระหว่างสิ่งของและตำแหน่งของมัน เช่น เมื่อ โทรศัพท์ตังขึ้นคุณก็รืบไปรับมัน คุณจึงเสียบดินสอไว้ที,หลังหูของ คุณ ให้คุณสร้างภาพในใจขึ้นมาทันทีอย่างรวดเร็วระหว่างหูกับ ดินสอ เมื่อคุณวางหูโทรศัพท์แล้วนึกถึงดินสอ คุณก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ หลังหูของคุณนั่นเอง กรณีเดียวกันสำหรับสิ่งของชิ้นเล็กๆ หรือ ธุรกิจเล็กน้อย ถ้าคุณมีนิลัยชอบวางของไว้ในที่ต่างๆ ให้คุณสร้าง นิลัยโดยการสร้างเรื่องผฺกประสานสิ่งต่างๆ นั้นกับดำแหนุ่งของมัน คำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการผูกประสานนี้ ก็คือ ก็ดี ฉันจะจำได้อย่างไรในการสร้างการผูกประสาน สำหรับสิงของต่างคำตอบเดียวที่มีก็คือ ให้ไซ้บางอย่างที่ อุณหภูมิห้อง มีพลังในครั้งแรก และแน่ใจว่า คุณได้สร้างการผูกประสาน เมื่อ คุณทำได้แล้ว ขอให้มั่นใจว่าคุณจะจัดการที่จะรักษาความจำนั้น ไว้ได้ และก่อนที่คุณจะรู้ตัวมันอาจเป็นนิสัยที่ดีที่ติดตัวคุณ ไปเสียแล้วก็ได้ระบบการผูกประสานนี้สามารถแก้ไขปัญหาของอาการ ใจลอยได้อย่างไม่ต้องสงสัย เหตุผลอยู่ที่การสังเกต ดวงตาไม่ สามารถเห็นได้ ถ้าใจไม่อยู่กับตัว ดังนั้นเมื่อคุณวางของไว้ ในที่ต่างๆ อย่างไม่แยแส แนวคิดในการสร้างเรื่องผูกประสานทำให้ คุณคิดถึงในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในเวลาแค่เสี้ยววินาที และมันคือ ทั้งหมดที่จำเป็นการผูกประลานนั้นไม่สำคัญว่าต้องใช้สิ่งใด เพราะสิ่งที่ สำคัญก็คือ เมื่อคุณหลับตาลงแล้วคุณลามารถเห็นภาพตัวคุณ กำลังดึงปลั๊กเตารีดออก ซึ่งคุณได้ทำมันไปแล้ว คุณก็จะไม่ต้องเป็น กังวลว่า คุณได้ดึงปลั๊กออกหรือยัง ขณะที่คุณกำลังชมภาพยนตร์ อย่างสนุกลนาน การหลับตาและนึกภาพการกระทำดีเท่ากับการ ผูกประสาน มันใช้ในจุดประสงค์เดียวกันคือ เป็นการยำเตือน คุณให้คิดถึงในสิงทีคุณกำลังทำในเวลาที่ผ่านมาเมื่อครู่วิธีที่กล่าวมาทั้งหมดจะได้ผลอย่างแน่นอน ให้คุณใช้ ความพยายามสักหน่อยในครั้งแรก แล้วคุณจะยินดีที่คณได้ ทำเช่นนั้น นำเข้าเชือกกระโดดเชือกกระโดด