วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ระบบการเผาผลาญในร่างกายคนเรามีการเผาผลาญตลอดเวลา

ออกกำลังที่ช่วยในการล้างพิษซึ่งได้ผลดีทีสุด เนือง1จาก1ได้,บริ"หารระบบนำเหลือง ช่วยขับเหงื่อ กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจแต่การออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การเดิน เพราะ  เรือยางลำใหญ่ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุ เพศ และระดับความสมบูรณ์ ของร่างกาย การเดินสามารถทำได้ทุกวัน เพียงวันละ 20 นาทีก็ถือว่าเป็นการ ออกกำลังกายแล้วกระโดดเพื่อสรางสุขการกระโดดบนแทมโพลีนและการกระโดดเชือก เป็นการออกกำลังกาย ที่ช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ช่วยทำความสะอาดร่างกาย และเพิ่ม ความแข็งแรงให้กับเซลล์ต่างๆ เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดต่อระบบ นํ้าเหลือง เนื่องจากระบบนํ้าเหลืองมีลิ้นปิด - เปิดทางเดียวจำนวนมหาศาล ซึ่ง ทำหน้าที่ปล่อยนํ้าเหลืองให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลาโดยปกติ นํ้าเหลืองจะไหลขึ้นด้านบน การเปลี่ยนระดับความเร็วและ ทิศทางในการกระโดดจะช่วยเปิดลิ้นของต่อมนํ้าเหลืองให้ปล่อยนํ้าเหลืองออก มาชำระล้างของเสียต่างๆ ที,เกิดจากการเผาผลาญ และนำออกซิเจนพร้อมทั้ง สารอาหารต่างๆ มาหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น เคลื่อนไฅวร่างกายด้วยโยคะโยคะเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมจากผูแกโยคะทั่วโลกมา หลายศตวรรษ โยคะเป็นการแกเพี่อบริหารระบบภูมิต้านทาน เนื่องจากช่วยลด ฮอร์โมนความเครียด และกระตุ้นระบบนํ้าเหลืองให้เร่งขจัดพิษออกจากร่างกาย แล้วนำเลือดดีซึ่งเต็มไปด้วยออกซิเจนและสารอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะ ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโยคะมีท่าบริหารมากมายที่เชื่อว่าสามารถล้างสารพิษออกจากอวัยวะ แต่ละส่วนได้ ทั่งยังล่งเสริมการทำงานของร่างกายและอวัยวะนั้นๆ เรือยางไวนิล เช่น ท่า สุนัขแสลง เป็นท่าที่ศีรษะและร่างกายท่อนบนอยู่ตํ่ากว่าร่างกายส่วนอื่น ช่วย ให้ปอดและช่องกะโหลกศีรษะขยายตัว ร่างกายสามารถขจัดแบคทีเรียและสาร พิษที่เกาะอยู่ในเมือกออกมาได้โยคะและไทเก๊กเป็นการออกกำลังกายที่ยืดร่างกายได้ทุกส่วน โดย เฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณต่อมนํ้าเหลือง ทำให้นํ้าเหลืองไหลสะดวกขึ้น ซึ่งมีผล ต่อการล้างพิษการออกกำลังด้วยการบิดตัว การหมุนตัว และการยืดตัวในระดับที่ไม่ รุนแรง เช่น การออกกำลังกายด้วยโยคะจะช่วยในการกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ทำให้ลำไล้สามารถขับของเสียและสารพิษออกมาการออกกำลังกายที่ดีควรใช้แรงในระดับปานกลาง เพื่อให้สามารถออก กำลังกายได้นานขึ้น และช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้สูงสุด เพื่อปลด ปล่อยสารพิษออกมา หลังจากออกกำลังกายเสร็จก็ให้เดินต่อไปลักครู่ เพื่อ เพิ่มการเผาผลาญแคลอรีต่อไปอีก ที่สำคัญ  เรือยางสูบลม ยังช่วยสร้างฮอร์โมนที่ใช้ในการ เผาผลาญไขมันมากขึ้น แม้จะหยุดพักหลังจากออกกำลังกายแล้วหลังการออกกำลังกายในระดับปานกลาง ร่างกายจะยังคงมีอัตราเผา ผลาญพลังงานมากกว่า 5 เท่า ของการออกกำลังที่ใช้แรงไม่มากนัก การเผา ผลาญที่เกิดขึ้นจะเพิ่มจาก 100 เป็น 200 แคลอรีต่อวัน ซึ่งล่วนใหญ่จะเป็นการ เผาผลาญไขมัน

เรือยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น