วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ห่วงยางแบบไหน เหมาะกับคุณอิมามมูชา บุตรญะอ์ฟัร อิมามที่เจ็ดกล่าว'ว่า "ความรู้ของเรามีสามลักษณะคือ เกี่ยวกับอดีต เกี่ยวกับอนาคตและเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ความรู้เกี่ยวกับอดีตได้รับการอธบายแก่เรา ความรู้เกี่ยวกับอนาคตได้ถูกบันทึกแก่เรา และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ซึมซาบอยู่ในหัวใจและในหูของเรา แพยางเป่าลมราคา ประเภทสุดท้ายนี้คือส่วนที่สูงสุดของความรู้ของเราอย่างไรก็ตามจะไม่มีศาสดามาหลังจากพ่านคาสนทุตผู้สูงส่ง การกระจายความปรานีซองพระเจ้าออกมา จะดำเนินไปตลอดเวลา  โดยวิธีการของอิมามผู้ไร้ความผิด ในวิถีทางที่การเชื่อม โยงระหว่างมนุษย์และผู้สร้างจะไม่ถูกตัดขาดด้วยการจากไปของท่านศาสดาในกรณีของแหล่งซึ่งไม่มีสิ้นสุดที่คัมภีร์อัลกุรอานทำหน้าที่แทนอิมามผู้บริลุทธี้ ขอให้เราฟังสิ่งที่ตัวพวกท่านเองพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อิมามอัลบากิรกล่าว1ว่า

"ความรู้รูปแบบหนึ่งที่เราครอบครองเหมาะสมกับการอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอานและคำสิ่งของมันขณะที่รูปแบบอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาและเหตุการณ์ที,เกิดขึ้นในเวลานั้น เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงประสงค์มนุษย์กลุ่มหนึ่งจะบรรลุสู่คุณงามความดีและความบริสุทธี้พระองค์ประทานความสามารถในการได้ยินแก่พวกเขา ห่วงยางชายหาด อย่างไรก็ตามผู้ที่หูของเขาไม,สามารถได้ยินได้ จะต่อต้านดำรัสของพระเจ้าในวิถีทางที่เขาจะไม,ตระหนักในคำแนะนำตักเตือนตังกล่าวท่านเงียบไปชั่วขณะก่อนจะกล่าวต่อไปว่า "ถ้าเราต้องหาผู้ใดที่มีความสามารถทางจิตวิญญาณอันเป็นที่ต้องการ เราจะถ่ายทอดความรู้ของเราให้เขา พระเจ้าคือผู้ปกป้องคุ้มครองและให้ที่พึ่งพิง '',อิมามญะอ์ฟัรอัลซอดิกกล่าวว่า"จงทำให้คัมภีร์อัลกุรอานพูด คัมภีร์อัลกุรอานจะไม่พูดกับท่าน ฉันขอประกาศแก่พวกท่านว่าคัมภีร์อัลกุรอานประกอบด้วยความรู้ของอดีตและอนาคตและคำสิ่งที่พวกท่านตั้งอย่ในความต้องการและการอรรถาธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับที่พวกท่านขัดแย้งกันเองถ้าพวกท่านถามฉัน ฉันจะแนะนำพวกท่านในนี้ทั้งหมด"

สาวกคนหนึ่งของอิมามมูซา บุตรญะอ์ฟัร ถามท่านว่า "ทุกสิ่งที่ท่านกล่าวสามารถพบได้ในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบฉบับของท่านศาสดาหรือท่านพูดด้วยอำนาจของท่านเองหรือท่านตอบว่า "เป็นไปไม่ได้ที่เราจะกล่าวสิ่งใดด้วยอำนาจของเราเองอะไรก็ตามที่เราพูดจะพบในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบฉบับของท่านศาสดา" ห่วงยางฟลามิงโก้ การอรรถาธิบายความหมายด้านในของคัมภีร์อัลกุรอานคือศาสตร์ที่ได้รับมาจากโลกที่พ้นญาณวิสัย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง มันเป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถได้รับได้ตามธรรมเนียมนิยม การอรรถิบายดังกล่าว ซึ่งเปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆภาษาและความต้องการสามารถบรรลุผลโดยผ่านการประทานของพระเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า"พระองค์คือผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแก่เจ้า โดยที่ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์นั้นมีบรรดาโฮงการที่มีข้อความรัดกุมชัดเจนซึ่งโองการเหล่านั้นคือรากฐานของคัมภีร์ และมีโองการอื่น ไ อีกที่มีข้อความเป็นนัย ส่วนบรรดาผู้ที่1ในหัวใจของพวกเขามีการเอนเอียงออกจากความจริงนั้น เขาจะติดตามโองการที่มีข้อความเป็นนัยจากคัมภีร์ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาความวุ่นวาย และเพื่อแสวงหาการตีความในโองการนั้นและไม่มีใครรู้ในการตีความโองการนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์ และบรรดาผู้ที่หยั่งรากมั่นคงในความรู้เท่านั้น" ผู้ที่หยั่งรากมั่นคงในความรู้" (อัลรอซิคูนะทิเลอิลมิ) จึงเป็นผู้ที่เมือนพระเจ้าคือมีความรู้ในการอรรถาธิบายโองการที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา และมีวจนะจำนวนมากที่ให้การยืนยันเกี่ยวกับคำสังฃองอิมามเกี่ยวกับการอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน

ห่วงยางแฟนซีว่ายน้ำ