วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การประชุมในหนวยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนค่ะ เมื่อมีลูกก็มักอยากให้เจ้าหนูเป็น อย่างใจต้องการใช่ไหม แต่ถ้าลูกน้อยของคุณไม่เป็นต้งที่ฝัน ก็อย่า เพิ่งกล่าวโทษกันว่าเป็นความผิดของใคร เพราะการทะเลาะกันนั้น แสดงให้เห็นว่าพวกคุณยังไม่พร้อมพอที่จะมีลูก และยังเป็นตัวอย่าง ที่ลูกน้อยจะจดจำและนำไปใช้อีกด้วย
ลูกน้อยของคุณอาจจะไม่เก่ง บาร์โหนติดผนัง มีทักษะที่ดีน้อยกว่าเพื่อน หรือ เกเรบ้างเป็นบางครั้ง จนทำให้คุณรู้สึกเสียหน้าเพื่อนนิดๆ แต่ทั้ง- หมดไม่ไต้อยู่ที่เด็กเพียงอย่างเดียวนะคะ ลองมองกลับไปในวันแรกที่คุณไต้เริ่มสอนสั่งลูกน้อยด้วย ว่าคุณไต้ใส่ใจเต็มที่กับการฟูมฟัก ต้นกล้าต้นนี้ดีพอหรือเปล่า เด็กทุกคนก็ย่อมมีความพิเศษแตกต่าง กันไป คุณควรมีการสังเกตเพื่อน้ามาปรับใช้กับพฤติกรรมลูกน้อย เพิ่มขึ้นด้วย เราจึงนำทริคทั้งหมดที่ไต้จากมุมมองหนึ่งที่เช้าใจทั้ง ผูใหญ่และเด็กนำมารวมเล่ม เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่เช้าใจลูกน้อยไต้ มากขึ้นมาค่ะ...มาเริ่มต้นรดนั้า พรวนดิน วลีต้นกล้าต้นนี้กัน ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเรานั้น ผู้เป็น พ่อแม่ย่อมยกให้เป็นชีวิตที่มีความสำคัญดุจดั่งแก้วตาดวงใจ ของตนนอกจากความปรารถนาจะเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่าง แข็งแรงแล้ว สิ่งที่คงมิอาจปฏิเสธคือ ความปรารถนาที่จะให้ลูก โตชื้นเป็นเด็กที่ฉลาด และมีความสุขด้วยผู้เป็นพ่อแม่นั้นมักตั้งใจว่าลูกอาจไม่ต้องเป็นเด็กฉลาด ถึงขั้นอัจฉริยะ แต่ก็ขอให้มีความฉลาดเฉลียวพอที่จะรับมือกับ สิ่งที่ต้องพบเจอในชีวิตของเขาได้ตามวัยและตามวิธีที่สมควร บาร์โหนติดประตู ซึ่งแน่นอนว่าเมื่ออบรมเลี้ยงดูให้ลูกเป็นเด็กที่เก่งแล้ว ก็ยังต้อง ให้เขามีความสุขด้วยซึ่งข้อนื้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยมีหลายตัวอย่างที่เราคงเคยเห็นไต้ว่าพ่อแม่บางท่านนั้น เลี้ยงลูกแบบคาดหวังมากที่จะให้ลูกน้อยเป็นเด็กที่เก่งมากๆ ซึ่ง  เวลาที่เด็กทำอะไรไม่ดี ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ พ่อแม่ก็ อาจดีงความสนใจด้วยคำพูดหรือ วิธีการสอนที่อ่อนโยน เพื่อที่ เด็กจะได้เปลี่ยนแปลง หันไปสนใจทำในสิ่งที่ดีกว่าแทน เช่น หาก ว่าเด็กๆ ชอบขีดเขียนผนังบ้านจนเลอะเฑอะ ก็หาสมุดวาด เขียนมาให้ขีดเขียนแทเด็ก ๆ ควรมีอิสระในการพูดและการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ มีอะไรก็สามารถพูดคุยปรึกษาหารือกับพ่อแม่ได้  พูดตรงๆ อธิบายเหตุผลอย่างกระชับและชัดเจนสั้นๆ และได้ใจความ ยิ่งเป็นเด็กเล็ก ๆ ยิ่งต้องพูดให้สั้น และกระชับที่สุด เช่น หากว่าเด็กชอบดูดนิ้วหัวแม่มือ ก็อธิบายว่าอาจมีเชื้อโรค หรือวิ่งเล่นชื้นลงบันได ก็บอกถึงอ้นตรายที่อาจเกิดชื้นวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะเด็กๆ ส่วนใหญ่นั้น ชอบเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่  บาร์โหนเพิ่มกล้าม การที่พ่อแม่วางตัวดี ทำ แต่สิ่งที่ดีๆ ลูกเห็นย่อมเป็นเรื่องที่ดี ดีกว่าการสอนด้วยคำพูด เพียงอย่างเดียวแน่นอนเมื่อเด็กทำความดี เรื่องดีๆ ควรได้รับคำชื่นซม หรือ อาจมีรางวัลแล้วแต่กรณี การชื่นซมด้วยการแสดงความรัก เช่น การกอด การหอมแก้ม เป็นภาษากายที่ลูอบอุ่น สร้างความ ผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูก ได้อย่างดีทีเดียว

บาร์โหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น