วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นักฟิสิกส์ท่านหนึ่งได้ทำการทดลองห่วงยางเพื่อใช้งาน

ที'ดำรงอยู่ก่อนหน้าจักรวาลจะปรากฏตัวขึ้นมา...???“เดวิด โบห์ม” นักฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้พยายาม เสนอทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของจักรวาลที่มีพลังบาง อย่างซึ่งยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสรรพสิงทุกชนิดที่มีอยู่ในจักรวาลจนถึง ขณะนี้  ห่วงยางคอ และทำให้จักรวาลยังคงเคลื่อนไหวอยู่อย่างมีชีวิตไม่ใช่เป็นเพียง แค่นาฟิกาไขลานที่ถูกทิ้งให้เดินไปอย่างไร้จุดหมาย...???“เจมส์ เลิฟล็อค” นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของนาซ่า ที่เคยได้ รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตในดาวอังคารและในเวลาต่อมาเมื่อ เขาหันมาศึกษาความเป็นไปของโลกในทางกายภาพดูบ้าง เขาก็เริ่มเสนอ ทฤษฎีว่าด้วย “ความมีชีวิต” ของโลกๆนี้ ที่ไม,ได้เป็นเพียงแค่วัตถุสสารแต่ เพียงเท่านั้น...??รูเพิร์ต เซลเดร็ค” นักชีวเคมีจากมหาวิทยาสัยเคมบริดจ์ ได้วาด ภาพพลังบางอย่างที่ไม,มีรูปร่าง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม,มีลักษณะความเป็น สสารที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทิ้ง 5 แต่เป็นสนามพลังที่ สามารถบันดาลให้เกิดรูปทรง,พฤติกรรม,และอุปนิสัยของสิ่งมีชีวิตในทุกชนิด หรือเป็น “สนามพลังในการก'อรูปสิ่งมีชีวิต” ขึ้นมา...???“อัมเบอร์โต มาตูรานา” และ “ฟรานซิสโก วาเลรา” ได้นำเสนอ ทฤษฎีการรับรู้ หรือ “ทฤษฎีซานติอาโก” ที่ชี้'ให้เห็น1ว่า “ความมีชีวิต” นั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่มาก่อนหน้าที่จะเกิด “การวิวัฒนาการทางเคมี อย่างช้าๆ”และความมีชีวิตเหล่านั้นดำรงตัวอยู่ในสภาพของ“การรับรู้” หรือ “สำนักความรับรู้”...บรรดาแนวคิดเหล่านี้...ได้ถูกนำเสนอต่อผู้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์ และต่อสาธารณชนครั้งแล้วครั้งเล่า แม้นว่ามันจะถูกปิดกั้นขัดขวาง ถูก ทำเป็นเรื่องที่ “ไม่เป็นวิทยาศาสตร์” ด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม แต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจขจัดกวาดล้างลงไปได้ง่ายๆ มันก็ยังถูกหยิบมาพูดถึง,กล่าว ถึง,อ้างอิง...ห่วงยางเด็ก หรือแม้กระทั่งนำไปปรับใช้กับเรื่องราวทางการเมือง, เศรษฐกิจ,สังคมกันจนก่อให้เกิด “ทัศนะใหม่ๆ” ที่ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับ “วิทยาศาสตร์แบบใหม่” อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที...ในหนังสอ “The Book Of New Age and Holistic Writing” ทีได้ รวบรวมเอา “ทัศนะแบบใหม่” และ “วิทยาศาสตร์แบบใหม่” มาแสดงให้ เห็นถึงกระแสแนวคิดชนิดนี้ ซึ่งมันเต็มไปด้วยรายชื่อและผลงานการ ค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ไม่ว่าพีสิกสั,เคมี,ควันตัมพีสิกสั, ชีววิทยา,ซีวโมเลกุล,พันธุกรรมศาสตร์,ธรณีวิทยา...ฯลฯที่พยายามนำ เสนอทฤษฏีที่ชัดแย้งแตกต่างออกไปจากทัศนะวิทยาศาสตร์ยุคเก่าใน แบบหน้ามือเป็นหลังมือ รวมทั้งรายชื่อนักเศรษฐศาสตร์,นักสังคมวิทยาที่ พยายามนำเสนอทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์,สังคม,หรือไปจนถึงกระทั่ง ทฤษฏีการเมือง ฯลฯ บนพื้นฐานที่สอดคล้องไปกับทัศนะใหม่ๆ ของ วิทยาศาสตร์ในแนวใหม่อีกด้วย...???ภายใต้ทัศนะใหม่ๆ เช่นนี้...คู่ต่อล้ทางทฤษฏี “ดาร็วิน” ไม่ใช่เป็น เพียงแต่ฝ่ายนิยมศาสนาอย่างเช่นในยุคอดีตอีกต่อไปแล้ว แต่มันได้กลาย เป็นฝ่ายวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอง ที่อาศัย “การค้นพบใหม่ๆ” ในทาง วิทยาศาสตร์นำมายืนยันและพิสูจน์หักล้างกับทฤษฏี “ดาร์วิน” มากขึ้น เรื่อยๆ และเหตุที่มันต้องปะทะชัดแย้งกับทฤษฏี “ดาร์วิน” มากขึ้นทุกที ไม่ใช่เป็นไปเพียงแค่ความพยายามแย่งชิงอำนาจเป็นสาเหตุเบื้องหลังแต่ ประการใดเลย แต่มันเป็นเพราะว่าในการค้นพบใหม่ๆ สระน้ำเด็ก ทางวิทยาศาสตร์นั้น มันทำให้เนื้อหาของวิทยาศาสตร์แนวใหม่หรือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เกิด การเข้าไปรวมตัวกับศาสนาด้วยตัวเอง...???ในช่างปีค.ศ.2004 เมื่อผู้ปกครองจำนวน 8 ครอบครัวของนักเรียน ในโรงเรียนโดเวอร์ แอเรืย รัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกา รวมกับ

ห่วงยางเล่นน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น