วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วิธีการทำงานในออฟฟิตกับการทำงานนอกไซส์งานต่างกันอย่างไร

การคุยโวโอ้อวดและการวางมาด ไม่ได้ถูกออกแบบลำหรับ บุคคลที่ยิ่งใหญ่ บุคคลที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติเกือบทุกคนมีคุณสมบัติ ที่โดดเด่นซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับความสำเร็จขั้นสูงสุด มัน คือ ความเรียบง่าย และต่อมาคือ การเข้าถึงได้มีคนที่ใจใหญ่และสมองใหญ่จำนวนมากทั่วโลก แล้วแต่ หน้าที่ซึ่งมีแตกต่างกันไป  ไล่หนูไฟฟ้า หากต้องการทำให้ภาระที่วางกองตรง หน้าของเขาสำเร็จลุล่วงไปได้ พวกเขาจะต้องได้รับการป๋องกันจาก การรบกวนจากภายนอกทั่งหมด แต่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเหล่านี้ไม่เคยหลบหลีกจากคนรอบกายของเขาไปอย่างสิ้นเชิง เขาไม่เคยตกเป็นทาสให้กับราย-ดงดูดควๅม    ละเอียดเล็กน้อยจนไม่สามารถหาเวลาเสวนากับคนอื่นๆ และเราจะสนใจ  ไม่พบเขาหลบอยู่หลังฉากทึบกั้นไม่ให้เข้าถึง และถูกคนขี้ประจบจาก  เอาอกเอาใจดังเช่นพระราชาบนราชบัลลังก์ หรือแอบเก็บตัวอยู่อย่างสังคม    มิดชิดในออฟฟิศบางแห่ง เขาต้องการรู้จักทุกคนที่มิค่าเพียงพอและทุกคนที่มีคุณค่าพอก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพวกเขาเขาจะไม่ทำตัวเหมือนรู้ไปหมดเสียทุกเรื่อง จนไม่สามารถ ยัดสิ่งใหม่ๆ เข้าไปได้ เขาไม่ใช่คนที่จะปฏิเสธที่การพบกับเราเมื่อ เวลาที่เหมาะสมมาถึงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรที่จะลับสนระหว่างความยิ่งใหญ่ และความมีซื่อเสียง บุคคลที่มีเผยแพร่คุณงามความดีของตนออกล่ ประชาชนจะสามารถดึงดูดความสนใจของลังคมได้ แต่ไม่ได้หมาย ความว่าเขาต้องเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าเขาจะพยายามทำให้ ตัวเองดูเช่นนั้นเพียงใดก็ตาม ซึ่งสังเกตได้ว่าจะไม่มีวันที่เขาทำได้ ตามปาวประกาศออกมา หลังจากนั้นลักช่วงหนึ่งเขาอาจมี “ตรา” ควๅม    ของความมีซื่อเสียงประทับไว้บนหน้าผาก แต่ตังที่ลินคอล์นกล่าวไว้ยิ่งใหณ่    “คุณไม่มีวันนลอกคนอื่นไปได้ตลอด”ความมีรีเอเสิยง    สิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ หัวเรือใหญ่ของแต่ละอุตสาหกรรมจะทำตนเองให้เป็นอิสระจากรายละเอียด หยุมหยิม   กำจัดหนู ผมมี'คนฉลาดอ^รอบตัว" เป็นคำกล่าวของ นอนดริว คาร์เนกี้ ในการบรรยายความสำเร็จของเขา และเช่นเดียวกัน บุคคล รอบตัวของเขาที่ทำหน้าที่ให้มุมมองที่กว้างขวาง และแบกรับอำนาจ และหน้าที่รับผิดชอบอันยิงใหญ่ของเขา ก็จะมีคนที่ฉลาดอยู่รอบตัว เขาไปอีกทอดหนึ่ง เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเก็บเอาการตัดสินใจ และความคิดไว้ใช้กับนโยบายที่ใหญ่กว่าขององค์กรเสมอพวกเขาจะทำให้ตนเองว่างอยู่เป็นนิจสำหรับรับฟังคำ แนะนำจากผู้อื่น และมีคนที,อยู่เบื้องล่างพวกเขาที่มี ความคิดกล้า ที่จะเริ่มและพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งจะทำให้พวกเขามีเวลาในการรับดูแล เรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากธุระที่พวกเขาบริหารอยู่ คนประ๓ทนี้มัก จะกลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทเด่นชัดอยู่ที่ในสาธารณะ และผันตัว เป็นพลเมืองที่สำคัญอีกคนหนึ่งยิ่งคนใหญ่เท่าไร เขาจะยิ่งติดชัดกับเรื่องราวต่างๆ น้อยลง โต๊ะของเขาไม,มีขยะและเรื่องจุกจิกเล็กน้อย เช่นเดียวกับจิตใจของเขา คนประ๓ทนี้จะรักษาร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพการณ์ทำงานที่ดี และจะถูกยั่วยุให้อารมณ์เสียได้ยาก  ดักหนู ความประณีตของจิตใจมีความ สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเขาไม่ยอม ปิดสมองของเขาออกจากข้อมูลข่าวสารข้างนอก เขาถูกบังตับให้ต้อง เปิดกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้คลื่นความคิดใหม่ๆ ไหลผ่านเข้ามา อย่างต่อเนื่อง เขาไม่ต้องการให้ลื่งที่ปรากฏเห็นอยู่ตรงหน้าเขา "ข้นหนาเป็นนานิ่งที่อ1/ในสระ"

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น